HIERBIJ  NODIGEN  wíj U UIT  VOOR  DE  TE  HOUDEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zaterdag   26 maart 2016 om 14.00 uur.
 1. Opening door de voorzitter, Nico van Steijn.
 2. Ingekomen /uitgaande post Archie Backx.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2015.
 4. Financieel Jaarverslag . ( C. Raats)
 5. Saldibalans. (C. Raats)
 6. Verslag kascommissie. ( C. Raats )
 7. Begroting 2016.
 8. Benoeming Kascommissie 2016.
 9. Verkiezing bestuurslid:

Secretaris: de functie is vacant. Er wordt een kandidaat gezocht.
Coördinator werkbeurten: Functie is vacant. Er wordt een kandidaat gezocht.
=================PAUZE=====================================

 1. Gemeente Haarlem
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Bijzonderheden:

 1. Eventuele voorstellen kunnen schriftelijk worden ingediend tot 19 maart 2016.
 2. De agenda ligt vanaf 12 maart 2015 ter inzage in de kantine, hangt op het publicatiebord, op de website, en is verkrijgbaar op de vergadering.
 3. Het financieel overzicht en de saldibalans over 2015 komen in ’t Buitenblaadje medio 23 juli 2016.

Namens het bestuur,
A. Backx secretaris.

 

Downloaden agenda? Klik hier, agenda ledenvergadering 2016